Avgifter

SPELARAVGIFT

Föreningen jobbar med att sänka spelaravgiften för varje spelare i föreningen. Spelaravgiften ser olika ut i varje sektion med hänsyn till antalet träningar, domararvoden, materialåtgång, arvoden till tränare, läger etcetera.

Hur fungerar det?

Inför varje säsong lämnar sektionsansvarig in ett förslag på budget till ekonomiansvariga. Budgeten omfattar ovanstående eller mindre/mer punkter beroende vad sektionen/laget kräver.

Tack vare sponsorer kan vi sänka avgifterna trots att utgifterna ökar. Representationslaget spelade 2011 i division sju med en spelaravgift på 2 500 SEK, idag spelare laget i division fem och med en spelaravgift på 1 800 SEK.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften är obligatorisk för alla som vill utöva en aktivitet i vår förening. Medlemsavgiften går direkt in till föreningen.