Press

Kransen United FF bildbank är en digital samling av bilder. Alla bilder tillhör Kransen United FF med ensamrätt.

Bilderna är gratis för icke-kommersiell användning och för publicering i nyhetsmedia , dagspress och andra periodiska publikationer, förutsatt att Kransen United FF upphovsrätt är tydligt markerade. All annan användning av bilderna krävs ett skriftligt medgivande från Kransen United FF.

Kransen United FF imagebank is a digital collection of pictures. All pictures are the property of Kransen United FF and all rights are reserved.

The pictures are free of charge for non-commercial usage and for publication in news media, the daily press and other periodical publications, provided that Kransen United FF copyrights are clearly marked. All other usage of the pictures requires the prior written consent of Kransen United FF