Sammanfattning Årsmöte

13 starka medlemmar hade på onsdagsaftonen tagit sig till Västertorp för att värna föreningsdemokratin på Kransen Uniteds årsmöte.

Årsmötet tog det kloka beslutet att enhälligt gå på valberedningens förslag till styrelse för 2017 vilken ser ut som följande :

Ordinare ledamoter

Lars Stensiö (omval)
Anders Stensiö (omval)
Robert Kenne (omval)
Niklas Östlund (omval)
Karl Runeskog (omval)
Linn Svensson (nyval)
Hanna Svärd (nyval)

Suppleanter

Denice Honkanen (nyval)
Marcus Svensson (nyval)
Henrik Andersson (nyval)

Vidare fastställdes medlemsavgiften till 200:-/år. Styrelsen gavs även ansvarsfrihet för föregående år och årsredovisningen godkändes av årsmötet.

Henrik Andersson avgår som ordförande efter fem år vid posten, men kommer att fortsätta arbeta i rollen som sportchef.